Nuori kulma

Uuden kulman kannatusyhdistys ry aloitti syyskuussa 2009 Euroopan Unionin Youth in Action -ohjelmaan kuuluvan hankkeen ”Nuori kulma aktiiviseen kansalaisuuteen ja oman elinympäristön kehittämiseen”. Hankkeen tavoitteena oli mahdollistaa spontaanisti syntyneen nuorisotoiminnan kanavoiminen pysyväksi toimintarakenteeksi ja luoda Joensuuhun uudenlainen aktiivisen kansalaistoiminnan keskus ja keskittymä. Hanke rahoitti muun muassa Väen talon toimintaa.

Hankkeen pääperiaatteita olivat kulttuurinen monimuotoisuus, lähidemokratia, voimaannuttaminen sekä ihmisiä erottelevien rajojen purkaminen. Hanke keskittyi kolmeen teema-alueeseen, jotka olivat: 1) Osallisuus, demokratia ja monikulttuurisuus, 2) Ekologinen tietoisuus sekä 3) Omaehtoinen kaupunkikulttuuri.

Hankkeen toiminta muodostui muun muassa erilaisista nuorten itse organisoimista kulttuuritapahtumista, työpajoista sekä talkoopäivistä.

Hanke päättyi maaliskuussa 2011.

Vastaa