Vetoomus, Väen talon tulevaisuus

Väen talo Joensuun Penttilässä, Jokikatu 8:ssa, on viimeisen puolentoista vuoden ajat tarjonnut järjestöille, teatterintekijöille, taiteilijoille ja monille muille tilan luovalle toiminnalle. Vapaan kaupunkitilan ja  kaupunkikulttuurin edelläkävijänä talo on löytänyt oman paikkansa kulttuurin ja yhteiskunnallisten innovaatioiden kentällä Joensuussa.

Toiminnan Väen talolla on viimeisen puolentoista vuoden ajan mahdollistanut Euroopan unionin Youth in Action-ohjelman rahoittama ”Nuori kulma”-hanke. Tämä tilanne on kuitenkin muuttumassa. ”Nuori kulma” -hanke päättyy helmikuussa 2011 ja taloudellinen vastuu toiminnan jatkumisesta talolla siirtyy entistä enemmän talon käyttäjien harteille.

Uuden kulman kannatusyhdistys etsii uusia tapoja väen talon juoksevien kustannusten kattamiseksi. Kannatusyhdistys pyytää erityisesti talon käyttäjiä miettimään keinoja talon tulevaisuuden turvaamiseksi. Lisäksi yhdistys etsii kannatusjäseniä, jotka voisivat omalla panoksellaan tukea Väen taloa taloudellisesti.

Liity kannatusjäseneksi

Uuden kulman kannatusyhdistyksen kannatusjäsenmaksu vuonna 2011 on 50 euroa. Kannatusjäseneksi voit liittyä maksamalla kannatusjäsenmaksun 50 euroa Uuden kulman kannatusyhdistyksen tilille 478500-113228. Kirjoita maksun viestikenttään maksajan nimi / kannatusjäsenmaksu.

Lahjoita

Uuden kulman kannatusyhdistys voi ottaa vastaan myös nimettömiä lahjoituksia. Mikäli sinä tai yhdistyksesi haluaa tukea Väen talon toimintaa taloudellisesti, voi lahjoitukset ilman euromääräistä rajoitusta ohjata tilille 478500-113228. Kirjoitathan maksun viestikenttään”lahjoitus”.

Aktiivisen ja elinvoimaisen Väen talon puolesta:

Joensuussa 14.2.2011

Uuden kulman kannatusyhdistys ry