Väen talo

Väen talo on tila, joka on avoin kaikille ikään, sukupuoleen, poliittiseen taustaan ja ihonväriin katsomatta. Kuka tahansa voi tulla mukaan talon toimintaan tai järjestää siellä omia juttujaan. Ja sama toisin päin: talo on käyttäjiensä hallinnoima.

Väen talo tarjoaa kodin kodittomille järjestöille ja ryhmille. Käytössä on kahvinkeitin ja työyhteisö. Talolla voi järjestää kokouksia ja monenlaisia tapahtumia.

Parhaimmillaan Väen talo on luovan toiminnan, kulttuurin ja yhteiskunnallisten innovaatioiden paikka.

Väen Talolla järjestetään esimerkiksi yleisötapahtumia, kokouksia ja yhdistysten jäsentoimintaa. Tämänhetkisiä toimijoita ovat muiden muassa Joensuun ylioppilasteatteri, Animalia Joensuu ja Joensuun kaupungin kuntouttava työtoiminta.

Tilan käyttöä hallinnoi Uuden kulman kannatusyhdistys ry, jonka kokoukset ovat kaikille avoimia. Lisäksi kenellä tahansa talon käyttäjällä on oikeus kutsua koolle talokokous, jossa voidaan keskustella ja päättää talon toimintaan liittyvistä asioista.

Tutustu tuleviin tapahtumiin toimintakalenterissa. Talon historiaan ja menneeseen toimintaan voi tutustua alla.

Väen talon historia –
Torikadulta Jokikadulle

Joukko kaupunkilaisia valtasi vapunpäivänä 1.5.2009 Joensuun kaupungin tilapalveluiden omistuksessa olevan vanhan puurakennuksen osoitteessa Torikatu 10. Tila on vuokralla kaupungin sosiaalitoimella, ja se on ollut jo vuosia tyhjillään.

Talo ristittiin Väen talo Uudeksi kulmaksi. Valtaus kesti noin kuukauden, ja sen aikana talolla järjestettiin mm. keikkoja, opintopiirejä, pihatalkoita, tavaranvaihtotori sekä erilaisia kursseja ja työpajoja.

Valtaajat pyrkivät haltuunotollaan suojelemaan vuosikausia tyhjillään seisonutta, kaupungin viimeiseen puutalokortteliin kuuluvaa ja kulttuurihistoriallisesti arvokasta taloa, sekä tekemään siitä kaikille avoimen Väen talon.

Talon tarkoituksena oli olla eräänlainen ”kylä keskellä kaupunkia”: epäkaupallinen ja kaikille avoin tila käyttäjiensä ja kävijöidensä ikään, sukupuolisuuteen, yhteiskunnalliseen säätyyn, kansallisuuteen tai muuhun ihmisiä erottelevaan luokitukseen katsomatta.

Väen talon perusideaan kuului se, että siellä ihmiset voisivat luoda omaehtoisesti toimintaa halujensa ja tarpeidensa mukaan. Talon asioista päätettiin kaikille avoimissa talokokouksissa.

Ensimmäinen häätö torikadulta tuli 13.5., noin kaksi viikkoa valtauksen jälkeen, tilapalveluiden pyydettyä virka-apua poliisilta. Tila vallattiin kuitenkin takaisin jo samana iltana ja toimintaa talossa jatkettiin entiseen tapaan.

Toinen häätö torikadulta tuli 27.5., jonka jälkeen talokokoukset siirrettiin pidettäväksi puistoon Joensuun keskustassa. Samoihin aikoihin käynnistettiin myös neuvotteluryhmä valtaajien ja kaupungin välille. Neuvotteluryhmään kuului valtaajien edustajien lisäksi mm. kaupunginvaltuuston puheenjohtaja sekä nuorisotoimen johtaja. Neuvotteluryhmän lisäksi Uuden kulman aktiivit loivat kaupungin suuntaan poliittista painetta esimerkiksi mielenosoituksin ja lehtikirjoituksin.

Vaikka Torikadulle ei enää päästy, jatkui aktiivinen toiminta nyt kaupungilla ja Uuden kulman aktiivit perustivat erilaisia toimintaryhmiä, kuten mediatyöryhmän, mielenosoitustyöryhmän ja tukikeikkaa suunnittelevan työryhmän työskentelemään talon ja toiminnan tulevaisuuden puolesta. Torikatu 10:n tulevaisuudesta jätettiin alkukesästä myös kuntalaisaloite. Lisäksi talon asiaa edistämään perustettiin Uuden kulman kannatusyhdistys, jonka tarkoitukseksi määriteltiin Uuden kulman toiminnassa olevien henkilöiden edustaminen taloudellisissa, hallinnollisissa ja juridisissa kysymyksissä. Sitkeät neuvottelut tuottivat lopulta tulosta, ja heinäkuussa Väen talon toiminta siirrettiin kaupungin kanssa tehdyn sopimuksen varassa osoitteeseen Jokikatu 8.

Jokikadun tiloihin siirtyminen toi toimintaan aika lailla muutoksia. Omaehtoisesti vallatusta, autonomisesta talosta siirryttiin nyt kaupungin vuokralaisiksi toistaiseksi voimassa olevalla vuokrasopimuksella. Vuokrasopimukseen kuuluu myös talon käyttöä rajaavia pykäliä, kuten esimerkiksi yöpymiskielto Jokikadun tiloissa. Torikadulla alkanutta monipuolista ja moniin erilaisiin tarpeisiin vastaavaa toimintaa pyrittiin kuitenkin jatkamaan Jokikadulla entiseen malliin. Väen talolle ovat tervetulleita kaikki yksityishenkilöt, yhteisöt, järjestöt ja ryhmät järjestämään toimintaa ja toteuttamaan itseään.

Jokikadun tilan viralliset avajaiset pidettiin 26.7.2009 ja tapahtuma keräsi useita kymmeniä ihmisiä tutustumaan uuteen tilaan. Avajaisista lähtien aina tähän päivään asti tilassa on ollut monenlaista, eri tahojen järjestämää toimintaa, ja se jatkaa yhä muotoutumistaan kävijöidensä ja käyttäjiensä tarpeiden ja toiveiden mukaan.

Ja todettakoon, että vaikka Väen talon toiminta onkin siirtynyt nyt Torikadulta Jokikadulle, talon aktiivit pitävät yhä tärkeänä jatkaa myös toimintaa Torikatu 10:n, yhden kaupungin vanhimman puutalon, suojelemiseksi ja saamiseksi arvoiseensa käyttöön.

Yksi vastaus artikkeliin ”Väen talo

  1. Päivitysilmoitus: Syksyn sävel « Joensuun Ympäristöfoorumi

Vastaa

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.