Väen talon säännöt

Talokokous on 1.2.2012 vahvistanut seuraavat säännöt koskien kaikkia talon käyttäjiä. Lisäksi talolla pätee talon vuokrasopimus, josta vastaa Uuden kulman kannatusyhdistys ry. Sääntöjen rikkomisesta voi kuka tahansa valittaa talokokouksessa tai suoraan kannatusyhdistykselle, jos yhteisymmärrykseen ei talokokouksessa päästä asian ratkaisee kannatusyhdistys.

 1. Ota huomioon muut talon käyttäjät.
 2. Talo on rasismista vapaa tila.
 3. Talo on seksismistä vapaa tila.
 4. Siivoa vähintään omat jälkesi.
 5. Lajittele jätteet ja vie asianmukaisiin keräyspisteisiin.
 6. Jätä ulkokengät eteiseen.
 7. Talolle ei saa tuoda lemmikkejä eikä tilassa saa käyttää voimakkaan hajuisia tai liuottimia sisältäviä maaleja tai aerosoleja. (allergiat).
 8. Ei tupakointia sisätiloissa.
 9. Alkoholin tai päihteiden käyttö talolla on kielletty.
 10. Talolla ei saa majoittua.
 11. Tilaa saavat varata ja käyttää kaikki riippumatta yhteiskunnallisesta, uskonnollisesta, seksuaalisesta tai poliittisesta statuksesta tai mielipiteistä (mikäli kohdat 1. 2. ja 3. täyttyvät).
 12. Talokokouksen voi kutsua koolle kuka tahansa talon käyttäjä. Kutsu talokokoukseen on esitettävä talon postituslistalla vähintään kolme vuorokautta ennen suunniteltua kokousta.
 13. Talokokous toimittaa muistion päätöksistä kannatusyhdistykselle, joka julkaisee ne talon Internet-sivuilla.
 14. Talokokous päättää remonteista.
 15. Kaikilla talon avaimen haltijoilla on velvollisuus tulla avaamaan talon ovet.
 16. Talolla ei saa varastoida henkilökohtaisia tavaroita, ellei siitä ole tehty erikseen sopimusta kannatusyhdistyksen kanssa.
 17. Viimeinen sammuttaa kahvinkeittimen ja lukitsee oven.
 18. Näihin sääntöihin saa kuka tahansa ehdottaa muutoksia tai lisäyksiä, jonka jälkeen talokokous päättää niiden lopullisesta hyväksymisestä.

Vastaa